Documenten Stichting

Anbi informatie

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. De directie ontvangt een zeer bescheiden vergoeding voor onkosten en inzet. De musici en de medewerkers zijn bereid om voor bescheiden honoraria en vergoedingen hun bijdrage aan het festival te leveren.

De jaarcijfers vindt u hieronder.